1. maj, 2013

Nytagna bilder från idag finns under fliken foton, ca 11 mån!