4. aug, 2013

Idag gjorde Zack sitt MH

MH, eller mentalbeskrivning för hund rättare sagt. Ett antal moment i skogen, i detta fall var det Väsby BK som anordnade MH:t och hade för detta ändamål fått låna Vallentuna BK av någon anledning som jag inte bemödade mig att ta reda på. Kl 13.00 idag gick startskottet för Zack. Det gick nog ungefär som förväntat och som jag hoppades på. Några bilder tagna av matte finns under fliken Foton, MH, 14 mån.

Utan att beskriva det i rätt ordning gör jag följande sammanfattning. På det stora hela är jag riktigt nöjd med Zacks resultat. Framförallt hans nyfikenhet och orädsla tyckte jag var imponerande, han var riktigt cool inför flera av de momenten som kan framkalla hotbeteenden och aggresivitet hos hundar. Han blev knappt arg nån gång under testets gång, det var mot slutet av momentet som har med spöken att göra som han tog fram lite allvar och hot/aggresivitet. För övrigt uppträdde han lugnt och tryggt, och gick fram och under-sökte allt som skulle undersökas. I momenten som innehöll overall och spöken, så gick han fram och undersökte dessa efter att jag gått halvvägs fram, och i momentet som hade med skramlet att göra så gick han fram direkt självmant utan någon hjälp från mig. Det var heller inga kvarstående rädslor nångång, så fort momenten var över, så hade Zack släppt det obehagliga som han utsattes för. När skotten brann av, så reagerade hann, vilket de får göra men därefter var det inget konstigt med det. Och han drog på bra efter "lekråttan" som åkte längs backen en bit bort - båda gångerna. Det var ingen tvekan, han skulle dit och kika, och grep "lekråttan" båda gångerna och kom med den till mig. Den första gången grep han och släppte och tog sen ett omtag, men gång två grep han och höll den i minst 3 sek vilket är en gräns som de bedömmer som bra. Så det var roligt. Passiviteten som jag kallar den, heter ju egentligen aktivitet, gick bra. Det sattes där ett kryss för att han "Är uppmärksam och lugn - står, sitter eller ligger" vilket han fick beröm för. Precis innan hade han jagat "lekråttan" och hållt en hög intensitet och därefter kunde han slappna av utan problem eller hjälp. Det beror på den här sköna av-och-på-knappen som han har i generna, vilken vi har vår duktiga uppfödare att tacka för. Det tar lång tid innan resultatet kommer att synas iform av ett spindeldiagram på SKK:s sida på nätet för "avelsdata", så jag kunde inte hålla mig och har därför räknat fram Zacks egenskapsvärden för MH:t, och gjort ett eget spindeldiagram som gör det hela mer överskådligt, resultatet alltså. Detta med hjälp av den fantastiska boken "Mentalitetsboken" skriven av Curt och Inga-Lill Blixt samt Kenth Svartberg. Längst bak i den boken framgår vilka resultat/moment som påverkar respektive egenskap. Enligt mina beräkningar skiljer sig Zack från genomsnittsdobermannen mest vad gäller hans nyfikenhet / orädsla och på jaktintresset. För dessa egenskaper har han ett betydligt högre värde än genomsnittet. Lekfullheten är ungefär som genomsnittet, men lite lägre. Likaså aggressivitet och socialitet.

Några sköna uttryck från gänget som anordnade MH:t idag som jag av naturliga skäl la på minnet var t ex "Han är fruktansvärt pappig" (de syftade på att Zack ofta kom till mig, jobbade vid mig och framförallt gillar han att emellanåt få lugn och ro och hämta styrka mellan mina ben, där han mer än gärna uppehåller sig emellanåt. Och jag gillar det så jag har inte bemödat mig att ta bort det beteendet, fast jag kanske i vissa avseenden borde?) Undrar just om inte nån uttryckte det som "dags att klippa navelsträngen kanske?" med glimten i ögat. Och det kan ligga nåt i det :-) Ett annat uttryck var "Den där behöver du inte ha några kommandon på" (De syftade återigen på Zack som visade prov på sin pappighet, och vilja att hålla sig i mina krokar, där jag uppehöll mig). Förbättringsmöjligheter finns ju alltid, och det vi behöver arbeta mer med (bl a) är att bättra på Zacks gripande och att öka hans intresse för att samarbeta med andra (än mig). Sammanfattningsvis var det en rolig upplevelse, som man ju vanligtvis bara gör en gång med en hund, så det gäller att njuta medans det varar. Sen framöver om ett år eller så blir det ju förhoppningsvis aktuellt med ett mentaltest, med poängberäkning - hua! :-)