11. aug, 2013

Mina tankar om MH

Mentalbeskrivning för hund, förkortas och kallas MH. Det är genom detta test som vi beskriver våra hundar. Det är ingen förevigad mental status på ens hund, utan istället är det ett dagsverke (bara en timme) och en beskrivning av hundens beteenden under denna tid som sätts på pränt och blir förevigat, själva resultatet av alla moment. Hur social, jaktintresserad, nyfiken, orädd osv ens hund var just den dagen. Detta tror jag personligen återspeglar en del om hur hunden är som individ i vart fall, men visst spelar hundens åldersperiod in, väder och vind, dagsform, och inte minst den som beskriver hunden. Ett MH tror jag ändå ger en liten vink om vad man har för typ av hund, hundens egenskaper får ju trots allt möjlighet att komma till uttryck i de olika momenten. Sen om inte hela hundens register kommer till uttryck, eller hur mycket beskrivningen stämmer överens med verkligheten kanske kan variera. Men sånt brukar man ju diskutera efteråt bland de berörda, och då kanske räta ut eventuella frågetecken. Men jag tror att det generellt sett säger en del i alla fall. Uppfödaren får en återkoppling av hela kullen mentalt sett. Husse och matte får kanske hundens för- och nackdelar mer klara för sig, eller bara bekräftade. De finns de som vill vända på steken och hävdar att det är synd att kalla ett MH för en mentalbeskrivning, eftersom det endast beskriver hundens mentala egenskaper till 10%. Och att det därmed skulle vara ett test nästan utan värde, förutom att man då kan jämföra alla individer som gjort det, eftersom de utsatts för samma moment. Jag ser det som en rolig och äventyrlig bana i skogen för sin hund som plockar fram beteenden hos hunden, vilka beskrivs. Det består av de momenten som ingår i testet, varken mer eller mindre. Nu kallas det mentalbeskrivning, även om det inte i sin fulla bemärkelse är det. Men man får ju ett resultat / underlag att jämföra med sina egna åsikter och erfarenheter av hunden, vilket jag uppskattar i alla fall.