3. okt, 2013

Höftledsröntgen

Zack var igår på besök hos veterinär Lars Audell för att röntga sina höftleder, som det sedan skall bedömmas och bestämmas grad för. Lars kunde inte exakt säga vad SKK kommer att bedömma dessa till. Det såg bra ut upptill på höftleden, där låg den fint. Men på det stora hela sa Lars att "kulan" ligger med lite mer än 50 % utanför den (osynliga) linje, som man utgår ifrån. Han åskådliggjorde detta väldigt bra med dels bilden från Zacks röntgen, som han sedan jämförde med en bild på en helt perfekt höftled. Det blev väldigt tydligt när man jämförde Zacks bild med den perfekta bilden. Han gav dock lugnande besked och sa att det ser bra ut för Zacks del, han kommer aldrig lida av det här. Men han hade svårt att säga om SKK kommer att gradera detta till B eller C? Det återstår att se.