14. okt, 2013

Trädplantering

Zack var delaktig i gårdagens trädgårdsarbete när han hjälpte till att gräva en grop för det nya trädet.