19. okt, 2013

Zack är inne i en svajjig period

Zack utvecklas och är nu inne i en svajjig period. Han reagerar lättare på saker i omgivningen, kan ställa sig på avstånd inomhus och skälla till synes oberättigat osv. Han kan verka lite osäker i vissa situationer, lyssnar inte alltid som han brukar. Han är inte riktig vid sina sinnens fulla bruk helt enkelt. Detta är ju övergående, så nu får man ha lite överseende.