4. dec, 2013

This is the shit!

Det här är grejen helt enkelt som får Zack att på ett bra sätt "go bananas" i lydnaden. Det fanns inget stopp i hans motivation att träna, han hade hela tiden den här blicken "vad vill du att jag ska göra nu, vad vill du att jag ska göra nu!!!" Så vi tränade ett pass med detta som extern belöning.