12. maj, 2014

Sittkvar med kråka som störning

Nytt moment och Zack fick klart godkänt, han lät kråkan vara ifred. Kråkan ägnar sig åt att äta hundmat (polletter) medan Zack sitter kvar.