11. feb, 2015

Parklek!

Tomt på barn, inte en knodd så långt ögat nådde. Då tog vi lekparken i besittning så att Zack fick undersöka den. Viktigt att påpeka, Zack hade uträttat sina behov innan på annan plats.