31. mar, 2015

Sitt kvar med störning

På lunchen idag fick Zack sitta kvar en bit bort från mig i en park, där det passerar lite människor. Bra störningsträning tänkte jag. Vad jag inte hade räknat med var att en liten flicka med en glass i handen skulle gå förbi Zack på ett ganska nära avstånd! Så det blev verkligen störningsträning, men Zack satt duktigt kvar hela tiden, även om han kastade en blick efter flickan med glassen…