28. dec, 2015

B A T

Behavior Adjustment Training, eller översatt: att man justerar hundens beteende genom träning (Beteende, Anpassning, Träning).

 

Aggression, eller aggressivitet, inom djurvärlden (i det här fallet hundar) har till främsta syfte att öka avståndet till nån eller något. (Sen finns det hundar som gillar att slåss och får en kick av det, och det är inte denna typ av hund jag tänker på nu.)

 

Med B A T kan man träna möte med andra hundar, fasta föremål eller situationer. En enkel och bra metod, som stärker hundens självförtroende och trygghet samt relation till husse/matte.

 

Det man kanske främst kommer att tänka på gällande denna metod är att den passar bra för hundmöten, vilket ju är ett inte helt ovanligt problem för en del hundägare. För hundar som tar till aggression för att de vill öka avståndet till andra hundar.

 

Jag gillar denna träningsmetod eftersom man jobbar utifrån det hunden känner, talar om med sitt kroppsspråk och det den klarar av, utan att man som husse/matte behöver gå in i sin bestämmande roll gentemot hunden. Som husse/matte jobbar man med trygghet och samarbete gentemot sin hund så att hunden hela tiden ska ha en bra känsla i kroppen inför det som hunden har problem med att möta.

 

Det handlar om att arbeta med sin hund på rätt avstånd hela tiden, till det som triggar hunden, oavsett om det är en annan hund, plats eller situation. Man utgår från det avståndet hunden klarar av och fortfarande är kommunicerbar på, även om den är medveten om hunden/platsen/situationen längre bort, dock utan att den går in i ett hotfullt kroppsspråk.

 

Man ”läser” sin hund och hjälper den ut ur situationen genom att samarbeta, som man är - helt utan hjälpmedel. Ett koppel och halsband eller sele är dock bra att ha.

 

Om vi tar ett exempel med ett hundmöte.

 

När hunden på ett tillräckligt avstånd ser en hund som den brukar ”gå igång” på på närmare håll, så läser man sin hund och håller sig på ett lagom avstånd (väldigt individuellt) eller så närmar man sig den andra hunden litegrann, men inte för nära. Oönskade beteenden som hotfullt kroppsspråk, skall, utfall får inte utlösas, då är man för nära och får backa bakåt och börja om.

 

Nånstans här på vägen mot den andra hunden, förutsatt att det är rätt avstånd, vilket är en grundläggande del i metoden, så kommer hunden fortfarande ha en bra känsla i kroppen och bjuda på ett alternativt och bra beteende. Det kan vara att den fäller ett öra bakåt, eller båda öronen bakåt, vänder blicken åt sidan, tittar bort, tar kontakt med husse/matte, stannar upp och slickar sig om mun mm. Då passar man lugnt och tryggt på att förstärka detta alternativa beteende hunden visar genom att på ett socialt, tryggt och trevligt sätt vända på klacken och ta med sin hund bort ifrån den andra hunden/situationen. Efter det kan man passa på att berömma sin hund socialt, med godis eller till och med leka lite med den på väg bort från den andra hunden.

 

Om hunden blir blockerad eller går in i ett hotfullt kroppsspråk som den inte kan ta sig ur, så har man kommit den andra hunden för nära. (Då är det knepigt att kommunicera med sin hund, och då är det bara att försöka ta sig ur situationen.)

 

Ett bra sätt att träna detta är att ha en figuranthund som man ställer upp på ett lagom långt avstånd. Sen jobbar man gång på gång på ovan nämnda sätt mot denna figuranthund, och med tiden kommer man kunna närma sig figuranthunden rejält, eftersom hunden får mer självförtroende och känner mer trygghet i situationen.

 

Man kan även passa på att jobba med B A T ute på promenad med sin hund, genom att hela tiden ha örnkoll på sin omgivning och planera in träningstillfällen på rätt avstånd mot andra hundar.

 

Med denna metod jobbar man med att få hunden att känna lättnad när den kommer ur situationen på ett bra sätt, och på sikt större självförtroende och trygghet när den med tiden lär sig ett alternativt och bra beteende för hur den kan ta sig ur situationen, vilket ju stärker hundens relation till husse/matte. Istället för att husse/matte hela tiden försätter hunden i för svåra situationer när de kommer för nära andra hundar, med konstanta utfall som resultat för att hunden inte känner till att bete sig på nåt annat sätt.

 

Tilläggas bör att det kan behövas fotbollsplaner eller liknande ytor om man ska träna hundar som är långt gångna i sin aggression mot andra hundar.