30. dec, 2015

C A T

Constructional Aggression Treatment, eller översatt: en behandlingsplan för aggressivitet.

 

BAT och CAT har vissa likheter i sin uppbyggnad. Även CAT är en enkel och bra metod att använda men kräver en figuranthund till hjälp. Och CAT är nog svår att träna med nåt annat än hundmötesproblem? Eftersom det kräver att triggern närmar sig, och det kan vara svårt att få platser och situationer att närma sig.

 

Fördelen med BAT är att man enklare ute på promenad med sin hund själv kan utföra BAT.

 

CAT går ut på att den hunden man tränar är stilla med sin förare (till skillnad från BAT), medan figuranthunden närmare sig den passiva hunden som tränas i hundmötet.

 

Och när hunden som tränas bjuder på ett alternativt beteende, nån form av lugnande signal (istället för att gå in i ett hotfullt eller aggressivt beteende), så backar figuranthunden bort och iväg. Och det blir själva belöningen till hunden som upplever andra hundar som obehagliga.   

 

Metoden går ut på att lära en hund som har problem med hundmöten alternativa och bra beteenden vid möte med, eller åsynen av, andra hundar. Istället för att den fortsätter med att bli arg och skälla när den ser en annan hund, som den vill öka avståndet till. Med metoden CAT får den lära sig att bete sig på ett annat sätt som får den mötande hunden att gå iväg. I hundens ögon borde resultatet vara lika bra som när den blir arg och skäller, den andra hunden går iväg bort.

 

Men som med allt som har med hundar att göra så måste det tränas in ordentligt, och framförallt när hunden har ett ”bagage” med sig med felbeteenden i dessa situationer.

 

Precis som i BAT övar hunden upp sitt självförtroende och sin trygghet, både till situationen, sig själv och till sin husse/matte. Och kan med tiden känna en större tillit till andra hundar på håll. Sen gör man det successivt svårare för den hunden som tränas, givetvis i den takt hunden klarar av det. Och det gäller även med CAT att hela tiden arbeta med rätt avstånd till det utlösande problemet/triggern (andra hundar), och inte forcera träningen snabbare än att man kan bygga upp träningen och hunden på ett framgångsrikt sätt.

 

Vad gäller CAT så tar man mer sikte på själva beteendet hunden visar, vilket därför kan klickas in, dvs läggas belöningssignal på. Vilket inte går med BAT, som mer går ut på att jobba med hundens känsla (vilken är svår att klicka in, eller sätta belöningssignal på).