13. jan, 2016

Pedagogiskt - trafikljuset!

Det finns en del att göra, tror jag, beträffande det pedagogiska i hundvärlden. Hur man på enkla sätt beskriver saker och ting som har med hundträning att göra. Så att fler och fler hundägare enkelt och begripligt kan det till sig och utveckla sin kommunikation till hunden. TSB-modellen tycker jag personligen är väldigt bra för att beskriva vad relationen till hunden består i, som ett exempel, den tar fasta på det viktiga.

Hundens Hus har tagit fram en bra modell som beskriver i vilka situationer man kan träna sin hund, dvs när är den mottaglig för samarbete. De kallar det Trafikljuset och den består i korta ordlag av rött ljus, gult ljus och grönt ljus.

Väldigt förenklat uttryckt:

Rött ljus, hunden är endast medveten om störningen (annan hund, hare, jobbig sitation mm). Den är blockerad och är inte mottaglig för nån kommunikation från ägaren. 

Gult ljus, hunden är medveten om störningen och sig själv, men inte riktigt ägaren. Viss inlärning kan ske, även om den är upptagen av störningen.

Grönt ljus, hunden är medveten om störningen, sig själv och ägaren. En bra inlärning kan ske eftersom hunden är mottaglig för kommunikation från ägaren.

Utifrån ovanstående har sen varje hundägare själv att finna i vilka situationer och på vilka avstånd ens hund befinner sig på grönt ljus, till allt som lockar i omvärlden. På grönt ljus är hunden sig själv i situationen om man säger, dvs den kan lyssna och ta emot belöningar. En positiv inlärningsprocess kan skapas. En bra betingning kan ske till saker och ting, kommandon och belöningar. Genom att alltid träna sin hund på grönt ljus och ibland nagga det gula ljuset i kanten lite, så kan man få sin hund på grönt ljus i allt fler och fler situationer. Och på så vis genom att hela tiden träna sin hund under rätt förutsättningar närma sig olika störningar.

Det här är ju i sig inga nyheter egentligen, men sättet det beskrivs på tycker jag är riktigt bra! Istället för att kort och gott kalla det "störningsträning"...