15. jan, 2016

Motbetingning (ombetingning)

Att ändra hundens känsla inför nån eller något. Klassisk betingning sker ju hela tiden i vardagen för både människor och hundar. Vi förknippar ju saker och händelser med olika känslor konstant. Både människor och hundar blir ju glada, lugna, trygga, ledsna, arga, stressade mm av olika saker och händelser i vardagen.

 

Till exempel en hund som får obehagskänslor av andra hundar och som hanterar situationen med att den blir arg när den ser andra hundar, eller en utåtagerande hund som går igång på ungdomar som åker skateboard. Den här typen av hundar hamnar ju lätt i fel mönster, fel beteenden, om de inte tränas i dessa situationer. I värsta fall korrigeras de också på ett felaktigt sätt som bara förstärker deras beteenden och gör det än värre. Om man inte gör något åt detta, kommer ju hunden fortsätta sitt felaktiga beteende mot andra hundar, skateboards eller vad det nu är som hunden inte kan hantera.

 

Dessa beteenden kan bottna i stress, rädsla eller aggression, eller en blandning av dessa. Det ena kan ju ibland leda till det andra. Hunden agerar instinktivt utifrån en känsla den har och löser kanske situationen med att ta till aggression i dessa situationer, vilket den fortsätter med om man inte börjar träna den på att bete sig annorlunda. Felbeteendet blir med tiden inlärt och befästs dag ut och dag in.

 

(Tilläggas bör att det sällan är så enkelt att man bara kan börja arbeta med hunden i dessa situationer. Först bör man kolla av så att hunden mår fysiskt bra, så att det inte är nåt fel på hunden som orsakar beteendet. Är hunden frisk bör man göra en utredning för att se hur hunden har det på det stora hela i sitt liv, och förmodligen är det en del saker som behöver ändras.)

 

Men om man vi riktar in oss enbart på motbetingning. T ex om vi tar exemplet med att ändra en hunds känsla inför andra hundar. När hunden ser en annan hund på ett lagom avstånd, som denna hund klarar av (grönt ljus om man relaterar till trafikljuset), dvs utan att den går in i stress, rädsla, hot eller aggression, så har man chansen att ändra hundens känsla och betinga den andra hunden med nåt positivt. Gott godis till exempel som har en positiv och lugnande effekt på många hundar. Genom att ge hunden gott godis varje gång den ser en annan hund så kan man ändra sin hunds känsla för andra hundar. Det är ju en inlärningsprocess som tar mer eller mindre tid, beroende på vilket ”bagage”/historik man har att jobba med hos hunden. Det vill säga ju längre tid en hund fått bete sig illa och lärt sig det, desto längre tid tar det ju att rätta till problemet.

 

Det är väldigt viktig att ens hund får syn på den andra hunden först innan träningen med att ombetinga hundens känsla påbörjas. Det som händer annars är att godiset blir signalen för att det kommer en annan hund, även kallat ”poisoned food” (förgiftat godis), vilket får helt motsatt effekt.

 

Hunden ser en annan hund = gott godis. Hunden får gärna titta på den andra hunden medan den äter godiset, dvs medan motbetingningen sker. Och under hela momentet serverar man gott godis till hunden (t ex mjukosttub) och ser till att man fortfarande befinner sig på ett tillräckligt avstånd (grönt ljus) där hunden på ett bra sätt kan jobba med att ändra sin känsla inför den andra hunden.

 

Vad som vidare är viktigt vad gäller motbetingning i detta fall är att man matar hunden med gott godis tills den andra hunden försvinner bort tillräckligt. Motbetingningen börjar med att hunden ser en annan hund och pågår tills den andra hunden är borta i stort sett. Detta kan ske på två olika sätt (och lite varianter av dessa), antingen att man själv står still med sin hund och jobbar med den medan den andra hunden går förbi, eller att man själv går förbi en annan hund, som då står still, medan man motbetingar sin hund med gott godis medan man går bortåt.

 

Från hundens första anblick på den andra hunden till den sista skall känslan i hunden tränas till att bli betingat med gott godis, hela situationen igenom. Det är ointressant om hunden står, sitter eller ligger, eftersom det inte är beteendet man jobbar med i första hand.

 

Tränar man en hund (som har problem med andra hundar) på detta vis regelbundet så kan man förändra hundens känsla och syn på andra hundar, och därigenom hundens beteende på sikt. Man går från rätt känsla till rätt beteende.

 

Motbetingning kan även ske med annan förstärkning än godis. Det kan ju vara massage för hunden, lek med leksak mm, allt beroende på vilken känsla och förväntan man vill skapa hos hunden. Och vad som lämpar sig för den situation man tränar hunden i, dvs vad du vill ändra hundens känsla inför? Är det gentemot andra hundar, människor, smällare, barn, vilt mm?

 

Motbetingning är det första stadiet i skvallerträning, vilket man kan utveckla träningen till när man förändrat hundens känsla.

 

Har hunden rätt känsla inför t ex andra hundar behöver man inte gå igenom processen med motbetingning, då kan man leda in sin hund på skvallerträningen snabbare.

 

Skvallerträningen går ut på att hunden skvallrar till sin förare när det kommer en annan hund ute på promenad, dvs tittar intensivt på sin förare och kräver en godis för "utfört arbete". Och motbetingar man sin hund med godis ute på prommis när den ser andra hundar så kommer hunden att få en förväntan på godis. Och väntar man lite med att ge hunden godis, så är det inte ovanligt att hunden självmant kommer att börja snegla på sin förare eftersom den undrar när godiset kommer? Detta beteende passar man då på att belöna, steg för steg, man låter hunden successivt vända sig mer och mer mot föraren med blicken när den ser andra hundar innan beröm och godis ges. Alternativt tränar man fristående in en signal för att hunden skall titta på föraren, vilket man lägger till när hunden ser andra hundar. Detta om man vill snabba på skvallerträningen.