17. feb, 2016

T-touchmetoden

Linda Tellington-Jones ligger bakom Tellington TTouch. En metod som man kan jobba med alla levande varelser. Det är ett vänligt och respektfullt sätt att jobba med djur, som består av berörings- och rörelsetekniker. Med dessa tekniker, där man utgår ifrån en stark koppling mellan kroppshållning och beteende, är det möjligt att släppa spänningar och stimulera en känsla av lugn och välbefinnande.

Det har visat sig att Ttouch-metoden har en positiv effekt på både hälsa och beteende och att ens relation till djuret fördjupas. På så sätt har Ttouch-metoden kunnat hjälpa många djur och dess ägare över hela världen.

Tellington-metoden är enkel att lära sig och är baserad på samarbete och tillit mellan människa och djur.