17. feb, 2016

Träningsplan för Magic!

Nedanstående träningsupplägg arbetar jag just nu med när det gäller Magic (ett av mina projekthundsarbeten), och det tar tid att ändra en hund med svåra förutsättningar, som det är i fallet med Magic. Man måste ha tålamod - att stressa finns inte på världskartan. Stress har Magic upplevt så det räcker, och han upplever det fortfarande - det är det vi jobbar med.

Magic har nyligen kastrerats i hopp om att han skall bli en lite mindre stressad individ, bara av det. Magic har haft problem med magen, och den nyligen utförda gastroskopin (som utfördes i samband med kastrering) visade på inflammation i tarm och mage, vilket han nu kommer att medicineras för ett tag. Fortsättning följer!

 

Teori:

Trafikljuset

TSB-modellen (alltid en bra utgångspunkt!)

Taktik och planering under prommisar – håll avstånd, gå i stor båge, jobba med motbetingning (då det går). Backa ur situationer. Häråtljud/smackningar. När Magic hamnar på rött, dra med sig Magic bort så smidigt det nu går ifrån stressoren. Gå igenom plan A, B och C under prommisarna. Så att Jenny blir en mer trygg, säker och tydlig förare utomhus.

Ämnet stress, hur det påverkar en hund.

Gör ett schema för all aktivering.

Teori för de praktiska övningarna.

 

Inomhus:

Lugnt och fint – ingen stressande lek. (Jobba på att både Rai och Magic är lugna.)

Koncentrationsövningar/aktivering - kontakt, vacker tass, myggan, sitt stanna kvar, förbjudet godis mm (börjar inomhus med allt detta, sen ut på fast plats till att börja med).

Klicker, klicka in Magic och sen leka sig fram (targetplatta bl a, som vi med tiden flyttar ut)

Smackningar/häråtljud (börjar inomhus, sen ut).

Backa ur situationer (börjar inomhus, sen ut).

Passivitet – ryggsäck, lugna händer.

Massage.

Lugn musik?

Introducera filt hemma.

Fylla en kong med hundens färskfoder (eller annat) som den får jobba lite med några gånger i veckan. (Berikning, Magic får jobba lite)

Tuggben, efter behov.

Bodywraps!?

 

Foder och kost:

Samma foder + B50 (1 tablett om dan) och 1 tablett ”en om dan”. Vid hög stress förbrukas energi och vitaminer snabbare, därav dessa ”kosttillskott”.

 

Utomhus, aktivering och övningar:

Stadsspår, skogsspår, godis

Uppletande av föremål i utbyte mot godis (kolla vilka leksaker som han vill leta efter/gillar).

Motbetingning, långt avstånd – andra hundar och människor (med tiden skvaller).

Lugn och trygg förare.

Vgw-sele, ev med kopplet runt bakom ryggen på Jenny för att bättre stå emot utfallen.

Klövjeväska på vissa längre prommisar, för att ge Magic en känsla av arbete/uppgift.

Samma promenader i lugnt område, för att skapa trygghet och förutsägbarhet.

Stationer på promenaderna hemma – balansövningar (samma ställe), leta godis på marken (samma ställe), leta godis i träd (samma ställe). Med tiden får Jenny lägga till sitt stanna kvar innan övningarna börjar. Sen börjar vi flytta på dessa ställen lite, när Magic börjar bli trygg med uppgifterna.

Ryggsäcken vid parkbänk med tiden.

Ryggsäck och motbetingning vid parkbänken med tiden.

Tillräcklig med motion varje dag, en längre tur – cykel, springa, klövjeväska, dra pulka, eller gå raskt. Varva gärna dessa färdmedel. (I takt med att spårandet ökar/spåren blir längre, kan motionen minskas något den/de dagarna.

BAT utomhus på andra hundar.

CAT (med Zack som figuranthund).

Pendlingen med hårt studsande godis (ska hitta nåt stort bra utrymme inomhus för det till att börja med, sen ut).

Förbjudet godis (börjar inomhus, sen ut).

Myggan (börjar inomhus, sen ut).

Smackningar/häråtljud (börjar inomhus, sen ut).

Backa ur situationer

Sitt och sitt stanna (börjar inomhus, sen ut).

Stanna (börjar inomhus, sen ut).

Betinga snabba rörelser med godis, för att göra Magic mindre känslig för det (desensitisering).

Ta fram förslag på ordentligt goda matbelöningar kött, som belöningar till Magic, lever, köttfärs, märgben, mjukosttub med rätt smak osv… (vilket jag tror behövs för en polarhund!)

Minska så mycket det går på sånt som stressar Magic!