14. mar, 2016

Ivrig Zack!

Zack i ett lite intensivt och förväntansfullt känsloläge inför fjällprommis i detta fall!