26. maj, 2016

Ultraljudet

Av gårdagens undersökning, ultraljudet, framkom det att Zack har kristaller i urinen och att hans prostata är för stor, troligtvis orsakad av en inflammation. För övrigt såg allt ok ut.

 

Nu väntar vi på samtal från veterinären om hur vi ska gå vidare med detta.