2. sep, 2016

Premacks princip

Så enkelt i teorin, och lättanvänt på nåt sätt. Går även under namnet ”Mormors lag” (äter du grönsakerna först får du efterrätt efteråt!!) Och det här går ju in i ”varsågod-träning” mm, det är ju egentligen träning med extern belöning med ett flott namn! Finns ju flera varianter på detta, som antingen är likadana eller så går det in i varandra. Men jag gillar det skarpt! Det här är vad bra hundträning handlar om tycker jag.

 

Principen går ut på att ett mindre sannolikt beteende kan förstärkas genom att hunden får möjlighet att utföra ett mer sannolikt beteende. Eller mer sannolika beteenden kan förstärka mindre sannolika beteenden.

 

Med Premacks princip kommer man in på beteenden hos hunden och hur de är prioriterade i preferenshierarkin. T ex så är det ju högre prioriterat att äta godis för hunden än att gå fot, vilket då används som förstärkare till att gå fot, dvs går du fot får du godis. Ett mer sannolikt beteende (äta godis) har förstärkt ett mindre sannolikt beteende (gå fot). Detta förutsatt nu att det inte finns beteenden som är ännu mer sannolika för hunden i denna situation, t ex springa efter andra hundar kanske. Det här gör ju att man som husse/matte alltid måste förbereda träningsmiljön eller vara på rätt plats för att träna sin hund. Och det är ju heller ingen nyhet, men mot bakgrund av hundens preferenshierarki så blir det lite mer tydligt tycker jag.

 

Detta går även in i Hundens Hus framtagna ”Trafikljus”, att man bara ska träna hunden när den är på ”grönt ljus”, och tränar man i början med andra hundar i närheten som hunden hellre engagerar sig i (ett mer sannolikt beteende)  än godis, så är ju hunden på ”rött ljus”.

 

Man kan sammanfatta detta med att beteenden som ligger högre i preferenshierarkin kan förstärka alla beteenden som är underordnade, dvs ligger lägre i preferenshierarkin hos hunden (just då är bäst att tillägga). För hundens lust att utföra olika beteenden kan ju variera sett över en dag eller i olika miljöer.

 

Premacks princip går ut på att det är aktiviteter från hundens sida som lönar sig. T ex om du först tittar på mig, kommer till mig, sätter dig ned osv så får du göra det du (hunden) vill direkt efter. Hunden lär sig att be om lov. Och rätt inlärt / tränat, så går principen även ut på att du inte ska behöva använda dig av ditt bestämmande gentemot hunden lika mycket. Och det går ju in i tänket om att vi som hussar/mattar äger alla resurserna, en del av ledarskapet, vilka sedan hunden får be om lov för att få. När jag tänker efter ytterligare går det även in i Eva Bodfäldts tänk om att hunden ska jobba lite för sin mat, godis eller belöning, dvs den skall aldrig få nåt helt gratis (vilket bara skulle hämma hundens initiativtagande). Det går in i, eller tangerar mycket av det hundträning handlar om.

 

Allting grundar sig även på att hunden vill något i en specifik situation, annars har ju inte hunden någon motivation som man kan jobba med. Och som alltid med hundträning får man börja med små framsteg och förbättringar, som man direkt belönar med att hunden får utföra ett annat högre prioriterat beteende. För att med tiden och kunskaperna hos hunden utöka tiden hunden ska bete sig på ett visst sätt innan den belönas. Så att det blir lyckat och roligt för hunden. Gör man det får svårt kommer hunden bara att misslyckas. Där ligger en del av konsten hos husse/matte, att ta de här berömda myrstegen. Läste en intressant artikel om en kille som tränar hund, som jag är otroligt imponerad av, Tobias Gustavsson på SWDI. Om hur han tränade utan koppel för att då vara säker på att han inte lagt upp träningen för svårt. Har man kopplet på är risken att man omedvetet gör det lite för svårt och håller tillbaka hunden i det, om hunden beter sig på ett annat sätt än vad man tänkt (vilket ofta hunden gör om man lagt upp träningen för svårt). Utan koppel blir man tvungen att lägga upp träningen så enkelt att hunden lyckas hela tiden, även om man successivt gör det lite svårare hela tiden.

 

Tanken med detta är ju också att man kommer ifrån sitt kanske (för?) negativa bestämmande över hunden.

 

Genom att koppla ihop beteenden hos hunden med Premacks princip, så får man ett mer positivt flow hos hunden och i sitt hundägande, det är ett roligt sätt att träna hund på tycker jag. 

 

Men som med allt gäller det väl att väga saker och ting mot och med varandra, för att få till en bra balans. Alltid bra att kika på Kenth Svartbergs TSB-modell, så att man har koll på alla bitarna.