8. nov, 2016

Under helgen som var...

tände vi ett ljus för vår förra dobbis Rocky, som så starkt lever kvar hos oss.