23. feb, 2017

Föreläsning av Tobias G

Föreläsning av Tobias Gustavsson (SWDI), lördagen den 18 februari 2017, i ämnet stress och aktivitetsnivåer. På Hundens Hus i Åkeshov.

Lite noteringar från föreläsningen, såsom jag uppfattade det…

 

Hundar fick välja mellan röst/prat, tystnad/stillhet och klapp och kel. Både ägarlösa hundar och hundar med ägare valde till största del klapp och kel. (Det taktila är väldigt viktigt i umgänget med hundar).

En hund och två skålar, en med godis i och den andra tom. Hunden väljer den med godis i. Ställer man en person mellan skålarna blev vissa hundar lite osäkra och valde den tomma skålen. Likadant om personen intresserar sig för den tomma skålen väljer hunden den tomma. Hundarna påverkas av det vi intresserar oss för och att vi bara står emellan.

Två personer sitter bredvid varandra. Den ena ger godis till den andre. Hunden väljer att intressera sig för den som ger, inte den som får godiset.

Hundar verkar tycka att det är jobbigare med arga människor än arga hundar. Sett till den arga hundens och människans ansiktsuttryck.

Stress kan uppstå av att vi människor tittar nollställt, argt eller liknande på en hund. Det kan skapa stress hos våra hundar, mer än vi kanske tror, dvs stress kan skapas hos hunden av relativt små medel, som vi människor inte alltid tänker på.

Kanadensiska militären körde med ”Try!” istället för ”Nej!”. Och Tobias har aldrig sett en sån fungerande hundgrupp. Verkar som detta minskade konflikterna mellan hund och förare. ”Try” sades till hunden, varpå den fick prova en gång till. Sen nollställde man träningen, och började om med nya bättre förutsättningar.

Viktigt att man håller fast vid den träningsplan man lagt upp. Och inte ändrar, varken under träningspass eller efter. Det är det som gör skillnad i längden mot resultatet/målet.

Bra om man stänger ute känslorna vid hundträningen. För att inte bli irriterad och börja korrigera hunden fel eller för mycket. Givetvis är detta individuellt hur man är som person. Men är man en person som lätt irriterar sig är det ett bra tips, annars finns risken att man själv blir frustrerad och tar ut det över hunden och träningen, vilket bara skapar osäkerhet, rädsla och konflikter med hunden.

Vid lagom eller kortvarigt stresspåslag, samma reaktion i kroppen oavsett om det är en positiv eller negativ händelse.

Rädsla undertrycker andra egenskaper hos hunden. Vilket gör att en rädd hunds mh t ex inte riktigt går att bedöma eftersom hundens rädsla påverkar övriga moment. Mjuka hundar kan uppföra sig felfritt så att säga av korrigeringsbaserad träning i vardagen pga rädsla helt enkelt, som undertrycker andra beteenden och egenskaper hos hunden. Rätt beteende men helt fel känsla hos hunden. ”Perfect Pet Syndrom”.

Israeliska hundförare, årligt hundekipage test. Ett experiment som hundförarna inte kände till. De fick nån info om testet som påverkade förarna negativt, nånting som de började oroa sig för (intern stress) om själva testet som precis skulle äga rum. Förarna påverkade hundarna negativt då, eftersom det hade med själva testet att göra, vilket gjorde att hundarna bl a sökte av mindre yta och sökte mindre generellt.

Ett annat test i Israel där hundförarna fick info om att de var polisanmälda och skulle flyttas till annat förband långt bort (extern stress). Detta var påståenden helt utan grund, endast för att försätta hundförarna i stress. Hundförarna släppte då stressen över själva testet och började istället oroa sig för det som skulle hända efter testet. Hundarna sökte bättre och gjorde bättre ifrån sig, eftersom hundförarna inte förde över detta på hundarna. Alltså skillnad i vad hundförarna oroade sig för. Slutsatsen för de här experimentet blir ju att oro och stress över själva situationen/testet förs över på hundarna. Men går man och oroar sig för nåt annat som inte är kopplat till hunden eller situationen, så förs det inte över på hunden.