20. nov, 2012

Skrotnisse!

Mullemeck är ute å meckar (och ja mamma - jag hade koll på spikarna!)