20. nov, 2012

Ärvd Bia-bed som Zack gillar!

Zack fick överta Rockys gamla Bia-bed, och som han gillar den!