2. dec, 2012

Zacks syskon!

Det är alltid kul att hålla kontakt med syskonens hussar/mattar till den hund man själv har, Zack i detta fall. Något jag minns sen tiden med Rocky, och i hans fall har vi fortfarande kontakt med matten till Rockys bruna syrra. Angående Zacks syskons hussar och mattar så har kontakt tagits med samtliga utom de i Skåne som jag ska ringa nån dag. Vi har till och med varit i kontakt med Zacks mamma matte, som vi ska försöka få till en träff med, som även har Zacks morfar som är pigg och glad för sin ålder (fyllde 10 år i somras!) Ofta både roligt, trevligt och lärorikt att lära känna fler dobbisägare!!