Tankar från när Zack var valp

Att läsa, förstå och träna hund i allt från rena lydnadssituationer till svåra vardagliga situationer är oerhört intressant men kan samtidigt vara jättesvårt. Detta pga att man inte alltid rår för allt som händer runt omkring, speciellt när man bor i ett tätbebyggt område. Då prövas allmänlydnaden lite tuffare.  

Att ge sin bäste vän hunden rätt förutsättningar tror jag består i att vara en lugn, nyfiken och positiv förare och samtidigt hitta en god balans mellan trygghet, samarbete, aktivitet och fostran för hunden. Allt anpassat efter individ, ras och den miljö man bor i. Detta lägger i sin tur grunden för hundens möjligheter att funka i vardagen och på bästa sätt kunna tillgodogöra sig tävlingslydnad, bruks mm, eller vad man nu vill ägna sig åt.

Det är viktigt att grunda väl och skynda långsamt så att man hela tiden har med sig hunden "mentalt", t ex att man reder ut rädslor som kan uppstå och inte ställer för höga krav i olika situationer. 

Vikten av att ha kul med sin hund kan inte poängteras nog!

Men att få till ovanstående praktisk på ett jättebra sätt i alla situationer är ingen lätt uppgift, och det finns nog många olika vägar och skolor dit. Vårat motto är därför ÖDMJUKHET inför uppgiften, och att hela tiden försöka lära sig mer.

Från dag ett har sikte tagits på att busa och leka med Zack, att lära honom att varva ner på beställning (passivitet och tvångsgos), förbudsträning (nej), inkallning och kontaktträning samt tillvänjning av andra hundar, människor och miljöer mm. Allt detta som en grund att bygga vidare på. Utöver detta sker även inlärning av sitt, ligg, inte dra i kopplet, varsågod mm. Träningen och svårighetsgraden är tänkt att utökas vartefter.

Parallellt med ovanstående har träning med en bra instruktör smygit igång avseende tävlings- och brukslydnad. Enkla grunder till att börja med.

Även om jag inte har preciserat det för mig själv, så har jag nånstans inom mig uppsatta mål för Zack, som jag dock behåller för mig själv. Delvis i alla fall. 

//Husse, oktober 2012