Problemhund, fyra områden.

Med en problemhund menar jag en hund som orsakar så pass omfattande problem för sin ägare/flock att det genomsyrar hela hundägandet till det negativa, vilket gör hundägandet till något jobbigt och tråkigt. Istället för allt det trevliga som en hund och ett hundägande borde medföra.

Jag delar in orsakerna till problembeteenden för en hund i fyra olika områden.

Skador och sjukdomar.

Stress.

Rädsla.

Aggression.

 

Tilläggas bör att det enligt mitt sätt att se det i princip aldrig är hundens fel att den orsakar problem. Det är vi människor/hundägare som har ansvaret och som direkt eller indirekt lägger grunden för hundens beteende. Antingen genom bristande eller felaktig hundhållning eller genom dålig hundavel, eller både och. Detta om man hårddrar det hela, och ställer det på sin spets.

Ovannämnda ska inte blandas ihop med små, enstaka eller tillfälliga icke önskvärda beteenden från hundens sida, det är det nog många hundägare som har. För egen del kallar jag dessa förbättringsområden.

Jag kommer framöver lägga ut både övergripande och detaljerad info om de fyra olika kategorierna, under denna flik.