Vårat generella tänk kring träningen av tävlingslydnad för Zack.

 

Ha alltid kul! Träna inte om hunden är ovanligt seg eller hängig eller om man själv inte känner för det.

 

Fokus och förberedd. Lägg bort mobilen, eller ha den på tyst och var ”ett-med-hunden”. Man ska ha momentet eller delmomentet klart för sig i huvudet, och veta redan innan hur man ska arbeta med hunden ifall den inte gör som tänkt. Plan A och B (och kanske C).

 

Påkalla inte för mycket oros- eller negativa känslor hos hunden i träningen av tävlingslydnaden. Det ska vara uppbyggt kring glädje för hunden (och föraren). Hjälp hunden tillrätta i momentet, gör det lagom svårt, och beröm och belöna när hunden gör rätt. Så att hunden lär sig, allting handlar ju om inlärning egentligen. Innan hunden har förstått och lärt sig ett moment kan man ju inte ställa några krav på den. Man kan själv föreställa sig situationen som nyanställd på jobbet, där någon så fort man gör fel (vilket man gör i början) smäller en på fingrarna med en linjal som ett exempel. Nyfikenheten och viljan att testa och lära sig nya saker hos hund och människa försvinner ju om man som ledare är otydlig med vad man vill och samtidigt är snabb på att påpeka fel. Visa hunden hur man vill ha det och förstärk de beteenden som är bra med rätt belöning.

 

Beröm och belöna! När hunden gör små korta framsteg i träningen, beröm och belöna direkt! Snabbt, glatt och med bra tajming, så att hunden hela tiden förstår vilket beteende som var det rätta och att det lönade sig att utföra det. Tätt med belöningar i början av ett moment, som tunnas ut lite när hunden börjar greppa momentet, och istället övergår till mer oregelbundna belöningar. Hundens motivation måste ju bibehållas och hela tiden försöka byggas upp mer. Belöningstänket måste alltid finnas med - jämför det motsatta med att arbetsgivaren en dag säger ”idag får du ingen lön för ditt arbete”. Hitta rätt belöning för hunden, energiskt belöning (jakt och kamplekar) för mer hetsiga moment, eller lugnande och gott godis för lite lugnare moment. Allt beroende på vilket moment som ska tränas. Och framförallt det ens hund uppskattar och vill arbeta för!! Vill jag skruva upp Zack och hans förväntningar eller få honom mer lugn, fokuserad (och godisinriktad)?

 

Lagom långa pass. Hellre en kvart om dagen, än 1,5 varje söndag, till att börja med. Givetvis beroende på vad man tränar till/för också. Anpassa i vart fall träningspassen så att inte hundens glöd jämnt och ständigt töms, så att inte träningen hinner bli ineffektiv, tråkig och kanske med en grinig förare som resultat också. Givetvis måste passen längas på sikt för att man ska komma nån vart, men ha inte för bråttom med detta. Med tiden kommer engagemanget, farten och motivationen hos hunden så att den orkar och vill träna mer och mer. Gå på känslan och förläng passen successivt i takt med att hunden utvecklas. Låt hundens utveckling och motivation som man försöker bygga upp hela tiden, styra upplägget framöver.

 

Ta en paus i träningen. Emellanåt om man kört intensivt en period så tänker jag att det kan vara bra att lägga in en paus på några veckor. Gör annat kul istället. All kunskap behöver ju landa för att det ska sätta sig ordentligt och bra.

 

Kravställning. Försiktigt, som sagt, med krav i början. Låt det vara enbart kul länge, tills hundens motivation och kunskaper nått en viss tydlig gräns. När man märker att hunden kan och förstår momenten, då kan man börja bli lite mer krävande i träningen så att den skall göra ännu mer rätt och/eller hålla ut lite längre i respektive moment. Till dess kan man bygga upp det kring att visa, vägleda och berömma samt belöna när hunden gör rätt och ignorera felbeteenden. Hur kraven sen ställs gentemot hunden är nog ganska varierande beroende på ras, individ och förare?

 

Hundens arbetslust och hårdhet spelar ju stor roll. Liten arbetslust hos hunden i kombination med att det är en mjuk individ, så får man nog bygga och träna upp hunden på ett enbart roligt sätt utan några större krav. Motsatsen, dvs en hund med stor arbetslust och som är hård kan man nog lägga upp träningen på ett roligt sätt inledningsvis, men därefter i ett mycket tidigare skede komma in lite på kravställning parallellt med att träningen byggs upp på ett för hunden roligt sätt (såklart). För tidig och/eller orättvis kravställning både i början och senare kan ju vara förenat med att hunden får en bristande motivation för tävlingslydnaden. Enklast är ju därför att vara lite försiktig med kraven och bara bygga upp hunden på ett roligt sätt i tävlingslydnaden.

 

Med Zack är jag försiktig med kravställningen i tävlingslydnaden. Jag blir bara lite tyst, och visar honom som regel tillrätta när han inte fullföljer det jag tänkt, för att sen belöna honom så snart han gör rätt igen. Helst försöker jag hela tiden bygga upp Zack så att han klarar av momentet och blir belönad, istället för att jag ska kräva för mycket för tidigt med ett misslyckande som följd. Om vi nu pratar regelrätt tävlingslydnad. Kommer vi in på andra fel han gör, som tillhör allmänlydnaden kan jag vara mer bestämd. Men jag är försiktig med dessa krav i tävlingslydnadssammanhang. Detta eftersom jag inte har velat förknippa denna träning med olust eller obehag.

 

När kravställning/korrigering införs i träningen bör det finnas ordentligt med kunskaper och motivation hos hunden ”att ta av”. För att kolla av Zacks kunskaper brukar jag ta fram ordentligt med belöning till Zack och visa honom det ( t ex en god middag till honom i matskålen). Därefter säger jag kommandot/momentet som jag vill testa, och ser hur han reagerar. Första gången det lossnade med ”Fot” i själva fotpositionen, så hoppade han in i rätt läge bredvid mig i köket när jag sa ”Fot” med jättebelöning (god middag) som direkt följd av rätt utfört beteende. ”Varsågod” – och tjong sa det så befann han sig vid matskålen smaskandes! Snacka om lite arbete och mycket belöning! Men då fick jag reda på att han kunde det momentet, att han förknippade kommandot med rätt beteende. Detta för att testa hans kunskaper kring ett specifikt moment. (Men sen kör vi allt som oftast nåt litet kort moment vid matskålen, som ju innebär hög motivation hos Zack, lite arbete och hög belöning. Jättekorta och bra motivationshöjande träningspass.)

 

Sen får man ju tänka på att det är en annan svårighetsgrad i sig att tillämpa kommandot i en annan och ny miljö, vilket gör att man får sänka kraven i början när man flyttar ut momentet till en annan plats för hunden, och då hjälpa hunden lite i början. Detta trots att det funkar så bra i den hemvanda miljön (köket). Inlärda kunskaper blir lätt situationsbundna i början. Det här testet av ett specifikt kommando vid matskålen var ju i en situation där jag framkallade en hög motivation hos Zack. Därefter och framöver skall ju Zack kunna ”Fot” i andra sammanhang där jag inte förberett med lika mycket och/eller synlig belöning. Han skall ju då kunna arbeta under en viss tid/antal moment utan nån annan belöning än min glada min och mitt glada kroppsspråk (som i och för sig är förknippat med belöning som godis eller leksak) och som berättar att han gjort rätt. Man skjuter belöningen framåt i tiden helt enkelt. Och han får successivt lära sig att vänta på sin belöning samt att det ibland endast blir min glada min, mitt glada kroppsspråk och lite klapp och kel som belöning. Detta får ju byggas upp successivt med många roliga träningspass, så att man till slut har mycket motivation att ta av, dvs så att det inte gör något om det inte alltid blir snabb belöning eller favoritbelöningen.

 

Det bästa är ju om träningen i sig självt kan bli lite belönande. Vad som är viktigt för att träna upp Zacks uthållighet är ju att Zack aldrig under vår träning får veta när belöningen kommer, ibland får han arbeta kort tid, ibland lite längre innan belöning kommer – det viktiga är att den kommer och medan han gör rätt! Vill jag höja hans motivation emellanåt, i nån period när han är lite låg, så kör jag jättekorta och roliga pass. Jag försöker hela tiden gå på känslan, för att bygga upp Zack så gott det går utifrån mina kunskaper.