Mer info om testet

Allmänt syftet med testet:

Är att ta fram bra och lämpliga eftersökshundar för björn, som en jägare kan ha med sig ut som ett bra hjälpmedel då en björn av någon anledning behöver uppsökas och avlivas. Det kan t ex vara en trafikskadad eller skadeskjuten björn. Testet äger rum i Junsele Djurpark och arrangeras i ett samarbete mellan djurparken och Jägareförbundet. Ett annat syfte är för vanliga hundägare att kunna få sin hund testad på björn pga att man skall upp och vandra i fjällen eller i andra områden där det finns björn.

 

Syftet med detta test för Zacks del:

Var att under bra och säkra former testa Zacks reaktioner, nyfikenhet, rädsla och rovdjursmod mm för björn. Detta med tanke på att vi framöver kommer att åka upp och vandra med honom i trakter där björn finns. Och då är det praktiskt att veta hur ens hund reagerar. Sen är husse omåttligt fascinerad av både hund och björn, vilket också gjorde att det bara inte gick att låta bli att testa Zack på björn, när nu denna möjlighet finns. Zack var dessutom den första dobermannen som de testade, vilket var lite kul och spännande i sig. För övrigt är det alltid kul att testa sin hund i nya miljöer och situationer för att det är intressant, och för att man lär känna sin hund ännu mer, samt att man ofta lär sig nåt nytt om hundar generellt.

 

Detta test arrangeras i samarbete mellan Junsele Djurpark och Jägareförbundet, och innehåller följande moment:

 

  • Tillgänglighet - som jag förstod det att hunden är tillgänglig för uppgiften, vilket ofta innebär 5 gratispoäng för det flesta.

 

  • Hundens reaktion vid kontakt med björn - hur hunden reagerar för lukten och åsynen av björn.

 

  • Självständighet - hundens förmåga och mod att arbeta själv med och mot björnarna.

 

  • Hundens skall - hur hundens skall låter om/när den skäller på björnarna. Det skall helst vara täta skall som hörs väl.

 

  • Rovviltsskärpa och mod - hur arg och modig hunden är inför björnarna.

 

  • Inkallning - om det är möjligt att kalla in hunden medan den är framme vid björnarna.

 

 De olika momenten har olika koefficienter och bedöms i en poängskala från 1 - 10.

 

Maximalt kan en hund få 50 poäng på testet, men det har ingen hund än så länge fått.

 

Vid 40 poäng eller mer, så blir hunden godkänd i testet. Av 345 st testade hundar i år, har endast 30 st hundar fått 40 poäng eller mer och därmed blivit godkända. Det är en siffra som ligger under 10%, vilket säger nåt om hur svårt det är att få sin hund godkänd i detta. Det ställer ganska höga krav på hunden. I en eftersökssituation ute i naturen så är det ofta bara en björn som behöver uppsökas och avlivas, vilket inte är lika svårt att hantera för en hund, jämfört med dessa 5 st björnar som ingår i denna testsituation.