Gas och Broms (Hundens Hus namn på övningen). Man gasar upp hunden med kamplek och sen rätt var det är bromsar man hunden genom att man slutar kampleken. Gasen kräver att man genom kroppsspråk och energi sätter rätt energi i övningen för att sen bli lugn och långsam i sitt kroppsspråk när man sätter in bromsen så att säga. Och sen belönar man hunden med gas när den lagt in bromsen. Det är genom kroppsspråket man styr och lär hunden övningen. Givetvis kan man sen genom t ex loss och lägg dig ner styra hunden, men inledningsvis kan man bara jobba med hunden genom att själv gasa och bromsa i sitt kroppsspråk, och låta hunden känna av det och att den tar efter det.